Presentkort

Presentkortet har ett förutbestämt värde som endast kan användas som betalningsmedel för att genomföra ett tandemhopp i Östersunds Fallskärmsklubbs regi. Presentkortet går således inte att använda för att köpa andra varor eller tjänster som tillhandahålls av Östersunds Fallskärmsklubb. Exempelvis är det inte möjligt att använda presentkortet som betalningsmedel för att köpa ett nytt presentkort.

Priser
Det tillkommer inte någon moms utöver de angivna priserna. Eftersom Östersunds
Fallskärmsklubb är en ideell förening är vi momsbefriade och tillämpar således inte moms.
Betalning
Östersunds fallskärmsklubb tillhandahåller inga krediter eller betalning genom faktura. Betalning
sker i direkt samband med ordertillfället. Östersunds fallskärmsklubb använder sig av
betaltjänstleverantören Payson AB (556646-2858).
Parter
Köpeavtalet ingås mellan Östersunds Fallskärmsklubb och beställaren av varan/tjänsten.
Leveransvillkor
Presentkortet skickas via e-post. Det åligger köparen att kontakta Östersunds Fallskärmsklubb
om presentkortet inte har levererats inom en timme från det att köpet genomfördes.
Retur och återbetalning
Östersunds Fallskärmsklubb tillämpar 30 dagars öppet köp räknat från orderdatum. Därefter
återlöser vi inte några presentkort.
Överlåtelse
Ett presentkort är inte personligt och det går således bra att överlåta till annan person.
Giltighetstid
Giltighetstiden framgår av presentkortet och motsvarar 18 månader från orderdatum. Östersunds
fallskärmsklubb bedriver tandemverksamhet under fastställda tider under perioden maj – oktober
och det är under denna tid tandemhopp kan genomföras. Önskas tandemhopp under annan tid
på året måste Östersunds Fallskärmsklubb kontaktas för att se om det går att lösa. Då
fallskärmshoppning är mycket väderberoende och det är många som vill hoppa tandem är det
viktigt att tandemhoppet bokas i god tid innan presentkortets giltighetstid har gått ut. Förlängning
av presentkort görs i regel inte. Förlängning kan endast bli aktuellt under särskilda omständigheter
och det är styrelsen i Östersunds Fallskärmsklubb som avgör om förlängning kan genomförs.
Övrigt
För att genomföra tandemhoppet på ett så säkert sätt som möjligt finns det vissa förutsättningar
den som ska hoppa måste uppfylla. Dessa förutsättningar finns att läsa på ofsk.net.