Stiftelsen för Fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland

Ansök ur stiftelsen, det kan ju löna sig!

Ansökan skall vara inlämnad senast sista Februari för det år som ansökan gäller. Skicka in ansökan med en bra anledning så kanske du får lite utav pengarna. Ansökan handläggs mellan sista Februari och 15e Mars av styrelsen för stiftelsen. Styrelsen består idag av Stefan Sinko som ordförande, Svante Lundberg och Henrik Anderson som ledamöter. Vi kommer att publicera de som får sig en slant, både här och på andra ställen.

Maila ansökan till mailto: skydivejamtland@ofsk.net

Vi vill ha en redogörelse för hur det gått med användandet av dessa pengar och vi förväntar oss att de skall tillbaka om man inte använt dem.

Här finns stiftelseurkund