TANDEM PRISER

Tandem Paket  Pris
Tandem presentkort 2695 kr
Tandem hopp kontantbetalning 2995 kr
Paketpris 4st tandemhopp 10 000 kr
Filmning tandemhopp 800 kr
Foto tandemhopp 800 kr
Filmning och foto tandemhopp 1395 kr
   

Kurspriser svensk fallskärmsutbildning SFU

Alternativ 1Pris
Anmälningsavgift (betalas innan första kurs tillfälle)1000 kr
Kursavgift. Återbetalas ej. Betalas innan bokning av
vindtunnel. Täcker medlemsavgift till klubben, avgift till Svenska
Fallskärmsförbundet, 15  min i vindtunnel och 15 utbildningshopp enligt
planen varav ett tandemhopp. Underkända hopp ingår ej, för omhopp, se prislista
för
separata hopp.
14 200
TOTALT (exkl. ev. kostnad för omhopp)

Rabatterat kurspris till 10 000 kr under 2022

15 200

10 000 kr

Alternativ 2 Pris
Anmälningsavgift. Betalas innan första kurstillfälle 1000 kr
Kursavgift. Återbetalas ej. Betalas innan bokning av vindtunnel. Täcker medlemsavgift till klubben, avgift till Svenska Fallskärmsförbundet och 15 min i vindtunnel. Därefter betalar man varje hopp var för sig enligt nedanstående prislista:6000 kr

Hopp 0 (Tandem)

1200 kr

Hopp 1-6

900 kr

Hopp 7

750

Hopp 8

325

Hopp 9

750

Hopp 10

325

Hopp 11

750

Hopp 12

750

Hopp 13

750

Hopp 14

250

Hopp 15

750

 

 

Hopp priser licensierad hoppare

 
1000 m145 kr
1200 m155 kr
1500 m165 kr
2000 m190 kr
2500 m215 kr
3000225 kr
  
Elev- rigg och utrustningshyra 75 kr
Sportriggs hyra 80 kr

 

Medlemsavgift hoppande medlemmar inkl. licensavgift SFF3300 kr
Supportersavgift 200 kr